“Gemeenskappe eis hulle skole terug”

Die onderwys is die sleutel tot die toekoms van ons land. Ons herken heel aan die begin dat daar baie toegewyde en bekwame regeringsamptenare, , skoolhoofde, onderwysers, ouers en leerders is wat wonderlike werk doen. Ongelukkig is daar ook baie ander wat net nie lyk asof hulle die dringendheid van die uitdagings wat ons in die gesig staar om ‘n wennasie te bou deur ‘n effektiewe onderwysstelsel, verstaan nie.

Die plaaslike tak van die Nasionale Vereniging van Skoolbeheerrade (NASGB) het pas ‘n inisiatief geloods om, in vennootskap met die Kerk, te poog om, onder andere, die morele waardes van die leerders in die openbare skole te herstel, en om weer die vertroue in hierdie skole, veral die in die plaaslike woongebiede, te herstel. Dit het tyd geword vir skole en gemeenskappe om hande te vat om seker te maak dat kwaliteit onderrig en leer in skole ‘n werklikheid word. As die leerders egter nie gewillig is, en nie bereid is om hulle te verbind om betyds by skole en in die klaskamers uit te kom en om te studeer nie, is niks hiervan moontlik nie. Daarom die vennootskap met die kerke en kerkleiers and ander godsdienstige groeperinge om ons kinders te herinner aan die belangrikheid van morele oortuigings en waardes.

Die Skoolbeheerraadsvereniging van Nelson Mandela Baai en New Brighton het die Kerkleiers ontmoet by St John’s Anglikaanse Kerk op Donderdag, 13 November 2014. Die Kerk is gevra om die Skoolbeheerrade te ondersteun in hulle pogings om die drastiese agteruitgang van waardes aan te spreek, en om hulle te help om ouers te motiveer en te bemagtig om skole in die gemeenskappe weer terug te wen . Daar is ‘n persepsie dat onderwys in die plaaslike woongebiede slegter daaraan toe is as voor 1994.

In reaksie op die bogenoemde versoek is ‘n gekombineerde werkgroep gevorm om aanbevelings te doen met betrekking tot die pad vorentoe. Die groep bestaan uit Pastoor Neville Goldman, Aartsdekon Zweli Tom en Dr. Johann McFarlane van die Kerkleiers se Onderwys Taakspan, en Mev. Nomvuyo Mbiko, Mnr. Welile Trato en Mnr Monga Peter, voorsitters van Skoolbeheerraad-Verenigings in die Nelson Mandela Baai. Die groep het besluit om ‘n initiêle drie-punt plan te loods: In die eerste plek gaan Skoolbeheerrade aangemoedig word om studiegroepe in al 60 munisipale wyke te vorm, tweedens gaan ‘n “kort-termyn” projek begin word om ouers te bemagtig om betrokke te raak by die beheer van hulle skole, en in die derde plek gaan ouers en leerders aangemoedig word om verantwoordelikheid vir die welvaart van hulle skole te aanvaar deur deel te neem aan die JUST1HR beweging.

Daar is besluit om die komende Skoolbeheerraadsverkiesings te gebruik om hierdie vennootskap tussen die Kerk en die SBL’e te loods. Dit sluit in die loodsing van ‘n bewusmakingsveldtog van die Skoolbeheerraadsverkiesings wat 6 weke lank gaan loop, van die laaste Donderdag in Januarie tot die eerste Donderdag in Maart. In die lig van die min tyd beskikbaar gaan die Taakspan die gedrukte media en die plaaslike radiostasies nader om deel te neem aan die projek om ouers in die gemeenskap aan te moedig en te help deur ‘n reeks van 6 onderwerpe uit te saai of te publiseer. Hierdie reeks is daarop gemik om ouers te bemagtig om op ‘n betekenisvolle wyse deel te neem aan die komende Beheerraadsverkiesings van 6 tot 28 Maart 2015.

Die Taakspan het besluit om organisasies wat alreeds betrokke is by die opleiding van Skoolbeheerliggame om hulle te help met die inhoud van die 6 artikels. Die groep het op die volgende 6 onderwerpe besluit: ‘n Inleiding tot Skoolbeheerliggaamverkiesings – Maart 2015; SBL-verkiesings – die proses; ‘n Oorsig oor Skoolbeheerliggame; Die verskil tussen die bestuur en beheer in die openbare skole; Skoolbeheerliggame – finansiële verantwoordelikhede; en in die laaste plek Skoolbeheerliggame – personeel-aanstellings.

Die Kerk – SBL vennootskap is besig om 5 radiostasies te nader om weeklikse onderhoude te voer met gesaghebbende persone oor elk van die 6 onderwerpe. Hulle het ook 4 koerante gevra om dieselfde 6 artikels te publiseer gedurende die 6 weke wat die verkiesings voorafgaan.

Die besluit om die slagspreuk “Gemeenskappe eis hulle skole terug” as die naam vir die veldtog te gebruik, is geneem om ouers aan te moedig om die projek te sien as gemeenskaps-gedrewe onder-na-bo en nie ‘n “bo-na-onder” initiatief nie. ‘n Mens kan nie altyd verwag dat andere jou problem moet oplos vir jou nie. Indien daar iets met ons skole verkeerd is, laat ons dit self oplos.

Na die afhandeling van die verkiesings gaan lede van Kerk en die General Motors Foundation wat kennis en ervaring het van Skoolbeheerliggame as vrywilligers help met die aanvanklike en voortgaande opleiding van SBL maandelikse studiegroepe. Ons moedig ook belangstellende partye aan om gereelde rubrieke te publiseer en om “artikels oor beheer (governance)” uit te stuur om nuut-verkose lede van SBL’e aan te moedig.

Die idee agter hierdie initiatief is om ook as aanvulling te dien van die Departement van Onderwys se huidige “Management Plan for SGB Elections 2015”.

Uitgee namens die Kerk Onderwys-taakspan deur Pastoor Neville Goldman. Aartsdekon Zweli Tom, Dr. Johann McFarlane en Mev. Nomvuyo Mbiko.

2015/01/15